Ek Saumya Pahat…


sagarworldSaumya Hi Pahaat Zhali,
Surykirane khidkit Aali...
Uthnyachi Vel Zhali,
Asa Ha Sandesh Gheun Aali...

Dhuke Nighuni Prakaash Zhala,
Gavatavar Davbindu Soduni Gela...
Aakashat Pakshancha Thawa Udala,
Manamadhe Ek Kshan Karuni Gela...

Titkyat Pavasachi Sar Jaminivar Aali,
Dhag Janu Aanand Vyakt Karu Lagali...
Pratyek Themb Angavar Paduni,
Sundar Pahaat Ashi Nighuni Geli...

Share Article :
You may also like